Wednesday, April 11, 2007

EINDOPDRACHT ELISELEREN VOORJAAR 2007

Alle 8 posts die je hieronder kan lezen, kaderen in de eindopdracht Eliseleren. Veel leesplezier !

Karlien.

Tuesday, April 10, 2007

Aan de lezers van mijn eindopdracht...

Het is een beetje eigenaardig lezen, maar je moet onderaan beginnen... Misschien moet ik de tool nog ontdekken om de volgorde van de posts om te keren, maar voorlopig lees je mijn posts best 'bottom up'!

Karlien.

En module 6 en 7 ?

Tijdens module 6 heb ik deze blog opgestart (omdat ik niet kon deelnemen aan de flashmeetings en we in de module Didactische competentie algemeen reeds met een digitale portfolio werken, besloot ik dat een blog aanmaken dé keuzeopdracht voor mij was). De idee om de digitale portfolio niet binnen de leeromgeving, maar bvb. op een blog als deze te bewaren, neem ik zeker mee !

Tijdens module 7 dacht ik na over netwerken binnen de GPB-opleiding (zie discussieforum 7)... Of een netwerk over de muren van het CVO heen voor cursisten interessant zou zijn; ik ben er nog niet uit... Maar een netwerk over het CVO heen voor de docenten ? In het kader van de nakende hervorming van de lerarenopleiding zou dat misschien nog niet zo'n slecht idee zijn ! Tenzij de techniek een hinderpaal vormt ? Want na Elise chatten, bloggen, wikiën en google-doccen wij er wel op los, maar dit geldt niet voor iedereen, hé ?!

Karlien.

Module 4, maar ook modules 3 en 5, toegepast...

Zoals eerder al geschreven: het begon allemaal in module 2... toen ik ervoor koos om de ICT-opdrachten binnen Dcp te optimaliseren...

Tijdens module 4 dacht ik verder na over hoe ik dit zou kunnen doen (zie mijn bijdrage op het discussieforum van die cursusweek).

Ondertussen heb ik het één en ander uitgevoerd... Graag laat ik jullie een aantal dingen zien ! Hiervoor heb ik wel een omweg moeten bedenken, want ik realiseerde alles binnen onze eigen leeromgeving en screenshots die onmiddellijk in een blog worden geïntegreerd, zijn niet altijd leesbaar, heb ik al gemerkt...
Geen nood echter: op de webpagina http://gpb.vivokortrijk.be/eliselerendocumenteneindopdracht.htm
krijgen jullie te zien:

1. de algemene opdrachtformulering bij de ICT-opdrachten in 3 stappen (die was er nog niet, zoals je kan zien aan de documentjes onder 'Hoe zien de huidige ICT-opdrachten eruit ?')
2. een overzicht van het leerpad 'Leren door ICT'.

Ik hoop dat de documentjes op zich genoeg vertellen... De belangrijkste wijzigingen ?
1. Duidelijkere afspraken i.v.m. de manier van werken en deadlines;
2. Een voortaak (zie 4. ICT in het onderwijs ? Jouw ervaringen ?) die tijdens de contactmomenten wordt gemaakt;
3. De correctiesleutel (zie 8.): voorbeelantwoorden bij de gesloten vragen;
4. Een formatieve toets die het leerpad afsluit (zie 9.);
5. Het werken via een leereenheid, rechtstreeks in de leeromgeving;
6. Een tweede discussieforum waarop cursisten minstens 1 post doen tijdens de afstandsmomenten en minstens 1 reactie geven op een post tijdens de contactmomenten.

Ik heb de opdrachten in ieder geval herwerkt met volgende zinsnede in mijn achterhoofd: 'Voor veel leerlingen is goed onderwijs genieten niet alleen het halen van het eindstation, maar ook de manier van reizen. (Uit: Het didactische werkvormenboek, 2003)' . Hopelijk ben ik er in geslaagd de manier van reizen voor de cursisten aangenamer te maken !

Karlien.

Monday, April 9, 2007

Module 3 en module 5 toegepast...

Tijdens module 3 (en de tussentijdse bijeenkomst) maakte ik kennis met een aantal communicatiemogelijkheden en leerde ik het gebruik van het discussieforum verfijnen.

Ondertussen ben ik helemaal gewonnen voor het gebruik van RSS ! Getuige hiervan zijn de feeds aan de rechterzijde van mijn blog en ook op de homepagina van de site van onze GPB-opleiding heb ik er toegevoegd (zie http://gpb.vivokortrijk.be/home.htm) ! Vooral op deze laatste ben ik trots omdat ik toch wel wat 'gegoochel' nodig heb gehad binnen de HTML om ze 'proper' te laten verschijnen...

Wat het gebruik van discussiefora betreft: volgende zaken pas ik nu toe:
1. aan een forum koppel ik een duidelijk doel: het dient om FAQs op te publiceren, andere vragen te beantwoorden, problemen op te vangen,... óf het dient om resultaten, reacties,... op te posten óf..., maar niet om al die zaken door elkaar te doen !
Voorbeelden uit Didactische competentie algemeen (Dca):

Met name de idee voor het opstarten van een forum met FAQs bij het examen is n.a.v. Eliseleren ontstaan (meer bepaald na het maken van onze groepsopdracht in module 5, zie http://eliseondersteuning.wikispaces.com/Opdracht+Groep1)...2. Ik start het forum zelf op met een intropost waarin concrete afspraken i.v.m. het gebruik van het forum gemaakt worden en/of de criteria voor de posts/reacties worden vastgelegd.
3. Merk trouwens op dat het discussieforum 3 'Didactische principes' in het leven is geroepen op vraag van cursisten die dit medium wilden gebruiken voor een groepsopdracht... Ziehier hun opstart van de discussie:

Waar het hart van de docent van vol is,... !

Chatten zie ik echter nog altijd als voorbehouden voor privé-gebruik en ook de videoconferentie heeft mijn hart niet echt gestolen (zie discussieforum module 3).

Karlien.

Het begon allemaal in module 2...

...toen vatte ik de idee op om de ICT-opdrachten uit de module Didactische competentie praktijkinitiatie (Dcp) te optimaliseren binnen de Elisecursus.

De ICT-opdrachten kunnen in hun huidige vorm immers bezwaarlijk een e-cursus genoemd worden: eigenlijk zijn het niet meer dan een aantal Word-documenten die de cursisten kunnen downloaden vanop de elektronische leeromgeving (zie onderstaand ‘screenshot’ van onze leeromgeving of zie http://gpb.vivokortrijk.be/eliselerendocumenteneindopdracht.htm voor een duidelijker beeld en een voorbeeld van zo'n Word-document).

Cursisten doorlopen deze opdrachten met het oog op het bereiken van de (vermelde) doelstellingen. Bij vragen, problemen,… bij de opdrachten kunnen de cursisten gebruik maken van het op de leeromgeving aangemaakte discussieforum.

Reeds aanwezige sterke punten (dus te behouden):
- de doelstellingen bij de opdrachten worden duidelijk aangegeven;
- de cursist krijgt bij elke opdracht een raming van de tijdsbesteding die nodig is om de taak uit te voeren;
- iedere cursist kan eruit pikken wat voor hem interessant is om zich in te verdiepen (er zijn ook basis- en uitbreidingsopdrachten voorzien);
- de cursist kan op eigen manier en tempo werken, zo lang en wanneer hij dit wil.

Zwakke punten (dus te verbeteren):
- de opdrachten zijn te vrijblijvend geformuleerd (en blijven hierdoor vaak liggen tot op het einde van de module; ondanks de opgegeven raming qua tijdsinvestering, scrollen sommigen er even door (zij halen de doelen niet), terwijl anderen er bijna te veel tijd in investeren)
=> opdrachtformulering optimaliseren (zie module 4) !
- cursisten gebruiken de discussiefora bij de opdrachten te weinig
=> (gebruik van) communicatietools optimaliseren (zie module 3) !
- cursisten krijgen te weinig begeleiding (de cursist wordt – op de ondersteuning via het forum na – alleen gelaten met de de opdrachten tijdens de afstandsweken; heel vaak geef ik trouwens praktijkoefeningen op het moment dat bepaalde cursisten van de groep vrij zijn om aan de opdrachten te werken)
=> beter begeleiden, meer (formatief) toetsen en feedback geven (zie module 5) !


Ik had dus al heel wat plannen tijdens module 2... Wat heb ik er van terecht gebracht ?! Hou mijn volgende posts in het oog !

Karlien.

Ik heb de eindsprint voor de eindopdracht ingezet...

... en dat zal je weldra merken op mijn blog !

Momenteel ben ik bezig met het uitvoeren van de plannen die ik in mijn ontwerptekst van module 2 had beschreven... Bedoeling is dat daarna in deze blog de nodige illustraties en links verschijnen om aan te tonen wat ik dus geleerd heb tijdens de Elisecursus...

Wait and see !

Karlien.